Syncrometer


Hulda Clark’s eerste uitvinding is de syncrometer®.uitvinding.jpg

 

De syncrometer is een apparaat wat d.m.v huidresistentie
de resonantie van allerlei gifstoffen, parasieten, bacteriën,
virussen en schimmels kan meten in het lichaam en in producten;
ook het effect van alles is direct te meten en te controleren.

 


De syncrometer kan 7 verschillende dingen testen:

 
1. Is een substantie aanwezig in een lichaam?
    Bijvoorbeeld: parasieten, een virus, kwik of benzeen.

2. In welk orgaan is deze substantie aanwezig?

3. Verdere uitwerkingen hiervan door bijvoorbeeld te zoeken naar:
    a. dingen in de witte bloedlichaampjes van een bepaald orgaan,
    b. specifieke gebieden in een orgaan:
        zoals een tumor of een infectie om de problemen daar te indentificeren,
    c. nog dieper zoeken naar problemen in het immuumsysteem van een deel
        van een orgaan, bijvoorbeeld zoeken naar ferritin op de witte bloedlichaampjes
   
                van een tumor in de lever,
    d. een orgaan vlak bij een ander orgaan onderzoeken.

 4. Onderzoeken van een specifiek gedeelte van de huid.
    Bijvoorbeeld: een wrat, en analyseren wat eronder aan de hand is.

 5. Een speekselmonster testen op alles wat hierboven beschreven is.

 6. Substanties in een product testen.
    Bijvoorbeeld: lood in je kraanwater, of asbest in de suiker.

 7. Zelfs op celniveau zoeken naar substanties.
    Bijvoorbeeld: naar DNA in de tumorcellen.