Het is mijn wens om er voor andere mensen te zijn als ze er voor kiezen om niet op

een conventionele manier te genezen.

Het woord Sollucidus heeft zijn oorsprong in het latijn en is samengesteld uit sol: zon, en lucere: schijnen;

Sollucidus betekent vrij vertaald: “De zon weer laten schijnen”.

Met adviezen, informatie en energetische behandelingen wil ik ook voor u

de zon weer te laten schijnen.


Wanneer iemand zelf de verantwoordelijkheid wil dragen van zijn genezing, om wat voor reden dan ook.
Om een ieder te begeleiden om uit onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf vanuit hun hart en innerlijke wezen te gaan leven.
De basis van mijn behandelingen ligt bij het gebruik van spiertesten (kineseologie genaamd) waardoor er op het energetische en daardoor fysieke vlak heling kan plaats vinden. Zo kan daar ook naar voren komen dat bepaalde tekorten aan voedingsstoffen of lifestyle veranderingen mee spelen aan het onderliggende probleem.
Ik maak hierbij gebruik van verschillende soorten energetische tools zoals; EFT (emotional freedom technique), De Helende Reis, behandelingen zoals Regenisis-touch en Reconnection, en frequentietherapie zoals Hulda Clark en de Healy.

De onderliggende oorzaak van veel aandoeningen is een verstoord frequentie/energiepatroon. Het weghalen van emotionele blokkades door middel van Blokkade Healing is een simpele, maar doeltreffende manier om die verstoorde frequentie/energiepatronen weer te herstellen.

Ik geef al jaren cursussen om mensen te leren om zichzelf te helpen bij het oplossen van emotionele blokkades

door het contact met hun innerlijke zelf te herstellen en te leren de juiste vragen te stellen.

Bij interesse in het bijwonen van een cursus kunt u contact opnemen met mij, of in de agenda kijken wanneer er weer een cursus gegeven wordt.

Op geen enkele manier wil ik u ontmoedigen om medische hulp in te schakelen indien u ernstig ziek bent of wordt.
Maar hoe mooi zou het zijn als we door het integreren van verschillende behandelwijzen het goede van alle soorten behandelingen zouden kunnen verenigen in liefde voor de mens.

 
Vanuit mijn hart veel gezondheid toegewenst!
 
Margit.