De nieuwe Germaanse Geneeskunde

 

Het achterhalen van de zinvolle biologische programma's, of te wel de Hamerse Haarden is onderdeel van mijn behandelingen.

Door erachter te komen waarom we cel toename of cel afname in ons lichaam gecreëerd hebben, krijgen we inzicht in het achterliggend onderbewuste programma van onze ziekte. We kunnen precies nagaan wanneer dit ontstaan is en vervolgens verwijderen uit je systeem.

De neurologische verbinding kan worden herstelt en de ziekte kan verdwijnen daar ze niet meer nodig is.

De ontdekking en ontstaan van een Hamerse Haard (HH).

 

De ontdekker van de Hamerse haarden en de 5 biologische natuurwetten was Dr. Ryke Geert Hamer, een Duitse arts die ook theologie en natuurkunde had gestudeerd. Hij werkte als arts/internist in verschillende universitaire ziekenhuizen en was ook betrokken bij kanker- en psychiatrische patiënten.

Op 18 augustus 1978 vond een tragedie plaats in het leven van dr. Hamer. Zijn zoon Dirk werd tijdens een vakantie door een dronken man per ongeluk neergeschoten. Het schot trof hem in zijn slaap, hij begon zwaar te bloeden en het duurde wel 2 uur voordat hulp ter plaatse was. Na 111 dagen voor zijn leven te hebben gevochten en 19 operaties verder overleed Dirk in de armen van zijn vader.

In het voorjaar van 1979 werd bij dr. Hamer teelbalkanker geconstateerd. Hij leidde echter altijd een gezond leven en was daarvoor nooit ziek. Daarom vermoedde dr. Hamer dat het dramatische en onverwachte verlies van zijn zoon dit kankerproces op gang had gebracht. Dit proces was nog nooit eerder als zodanig waargenomen. Ter nagedachtenis aan zijn zoon noemde Dr. Hamer deze onverwachte emotionele shockbeleving een DHS: Dirk Hamer Syndroom.

 

Hij deed een echt wereld veranderende ontdekking!

Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte met een ernstige emotionele shock begint, die mensen onverwacht treft. Op het moment van de onverwachte shockbeleving slaat het conflict in de hersenen in, op een vooraf bepaalde locatie. Deze inslag veroorzaakt op die plek een breuk tussen de zenuwverbindingen. De plek van die breuk noemen we de Hamerse Haard (HH). Als het conflict ernstig genoeg is, is de Hamerse Haard te zien op CT-beelden in de vorm van een schietschijfconfiguratie. Dit kun je vergelijken met de ringen die ontstaan als je een steen in rustig water gooit. De hersencellen die getroffen worden door de inslag geven signalen af aan de bijbehorende orgaancellen. Die signalen veroorzaken daar celtoename (tumorgroei), celafname (bijv. gaatjes in de botten of tanden) of verlies van lichaamsfunctie (bijv verlammingsverschijnselen).

 

Dr. Hamer noemde zijn ontdekking 'De vijf biologische natuurwetten van de Nieuwe Medicina'.

De dood van zijn zoon Dirk en zijn eigen kankerproces leidden Dr. Hamer naar een bijzonder onderzoek. Hij begon de geschiedenis van 'zijn' kankerpatiënten te onderzoeken, en ontdekte dat ook deze patiënten een ernstige emotionele shock hadden beleefd, voordat de kanker werd vastgesteld. Zonder uitzondering, zoals bij hemzelf het geval was. Hij ontdekte ook dat het type ziekte overeenkwam met de emotionele inhoud van de shockervaring. Het zag ernaar uit dat bij elke ziekte de emotionele inhoud de gemeenschappelijke deler was. Dr. Hamer wierp zich met groot enthousiasme op zijn onderzoek.

De 5 biologische natuurwetten leren ons dat ons lichaam juist heel intelligent is en oplossingsgericht. Ze leren ons te vertrouwen op het zelf genezend vermogen van ons lichaam. Het doet niet zomaar wat, het weet precies hoe het ons het beste in leven kan houden.

 

Wij zijn een stukje natuur! En in de natuur gelden wetmatigheden. Ook in jouw lichaam. Ook zonder dat je het weet. Alles wat er dus in je lichaam gebeurt voldoet aan wetmatigheden. Als het gezond is, maar ook als het ziek is. Ook als je er niets van merkt. Ook als je er niets van gelooft. Deze wetmatigheden gelden voor alles wat leeft, of dat nou planten, dieren of mensen zijn. Niets en niemand uitgezonderd. Het werkt bij alles wat leeft op dezelfde manier.

 

De vijf biologische wetten

De 1ste biologische natuurwet: De wet van de natuurlijke veranderingen: het psychische emotionele conflict leidt via de hersenen tot veranderingen in het orgaan.

De 2de biologische natuurwet: De wet van de twee fases: elke ziekte bestaat uit twee fases mits het emotionele conflict is opgelost.

De 3de biologische natuurwet: het ontogenetische (kiemblad gecentraliseerde) biologische speciaal programma (ontogenese is een proces wat ieder levend wezen doormaakt. Een kiemblad van een embryo is een verzameling van cellen met dezelfde oorsprong).

De 4de biologische natuurwet: Het ontogenetisch bepaalde systeem van microben (bacteriën schimmels en virussen).

De 5de biologische natuurwet: de wet van begrip: elke natuurlijke verandering is zinvol, heeft een biologisch doel. Met andere woorden: elke ziekte is een Zinvol Biologisch Speciaal programma (ZBS) van moeder natuur.

 

De aard van het conflict bepaalt de plaats van de HH  in de hersenen en in welk orgaan het gerelateerde ziekteproces plaats zal vinden. Alle ziekteprocessen verlopen gelijktijdig (synchroon) op 3 niveaus: de psyche, de hersenen (thymus) en het orgaan. Ze kunnen dus altijd op verschillende niveaus worden gediagnosticeerd, behandeld en gecontroleerd.

 

Het is heel belangrijk om de conflictmassa, als het enigszins kan, zo klein mogelijk te houden.

Dus: hoe sneller je je conflict kunt oplossen hoe beter! Zo kun je je ziekteproces positief beïnvloeden

 

Het belangrijkste wat jezelf kunt merken: het conflict haalt je voortdurend uit je rusttoestand en je aandacht concentreert zich aanhoudend op 1 ding (dwangmatig denken en piekeren en niet kunnen slapen).

 

Opmerking: Dit is niet van toepassing op onnatuurlijke veranderingen, zoals ongelukken, vergiftiging (denk aan onnatuurlijk eten, E-nummers, chemische middelen, gifstoffen), (be)straling en alle gevolgen daarvan of ongelukken. Ook hierdoor kan er disfunctie van een orgaan ontstaan die niet ten gevolge is van een DHS.

 

De verschillende fasen van inslag DHS

 

 

 

 

 

 

 

Biologische handigheid of lateraliteit.

Of iemand biologisch links- of rechtshandig is, bepaalt aan welke kant van het lichaam en van de hersenen een inslag plaatsvindt. De handigheid wordt bepaald door de klaptest. Slaat de linkerhand bij het applaudisseren in de rechter, dan is de persoon linkshandig, slaat de rechterhand in de linker, dan is de persoon rechtshandig.

Elk individu heeft een moeder- kind-zijde en een sociale zijde. Dat wil zeggen dat de symptomen van alle conflicten met betrekking tot de moeder of een kind zich op een bepaalde zijde van het lichaam manifesteren en de symptomen van alle conflicten met betrekking tot iemand anders (partner, vader, broers, zussen, familie, vrienden, baas, collegae, etc.) op de andere kant.

 

Voor de links klappende persoon is de moeder- kind-zijde de rechterkant en voor de rechts- klappende persoon is dat de linkerkant. Kortweg kun je zeggen dat de moeder- kind-kant de tegenoverliggende kant van de klaphand is. De sociale zijde is dus de zijde van de klaphand. De klaptest is de meest betrouwbare manier om de biologische lateraliteit en dus de moeder- kind-kant en de sociale kant te bepalen. Het kan een andere uitkomst geven dan het links- of rechts zijn in het normale leven.

Er zijn ook andere manieren om een indicatie te krijgen over de biologische lateraliteit, bijvoorbeeld:

Met welke voet stap je voorwaarts als je voorover geduwd wordt? In welke hand houd je een wandelstok als je loopt?

 

Dr. Hamer werd zich ervan bewust dat de 4 natuurwetten niet alleen voor kankergevallen golden, maar voor alle ziektes. Of het nu om een verkoudheid ging of om bijvoorbeeld dikke darmkanker, het principe is gelijk. Bij beide veranderingen zien we dat het is opgestart met een biologisch conflict, waardoor je in de conflictactieve fase terechtkomt. Als je je conflict hebt opgelost, kom je in beide gevallen in de herstelfase. En net zoals je verkoudheid vanzelf ‘over gaat’, kan dat ook het geval zijn bij kanker. Bij verkoudheid was je conflict heel klein, misschien merkte je het niet eens op (maar je hersenen en je lichaam wel!).

Bij dikke darmkanker was het conflict groot en opvallend. Het sloeg in ‘als een bom’. Grote conflicten zijn voor ons als mensen lastiger om mee om te gaan. Waarom? Omdat wij mensen denken. Bij wilde dieren in de natuur worden conflicten snel opgelost. Zij zijn hooguit enkele dagen conflict actief. Daardoor blijft hun conflictmassa klein en zijn ze veel korter ziek. Wij mensen gaan piekeren en malen over ons probleem, soms zelfs maanden- of jarenlang! Onze conflictmassa kan daardoor enorm worden, zodat er een grote tumor kan ontstaan. Soms zelfs zo groot dat je lichaam het niet meer aankan…

 

Daarom is het van levensbelang om je conflicten zo kort mogelijk te laten duren. Ze dus zo snel mogelijk op te lossen.

Zo kun je je ziekteproces positief beïnvloeden.

 

De Hamerse Haarden kunnen volgens Dr. Hamer eenvoudig weggewerkt worden door middel van E.M.D.R. Dit vergt alleen wel een bewust weten van het moment van inslag. Men zal door middel van anamnese erachter dienen te komen waar er een inslagmoment zou kunnen zijn geweest.

Door het werk met het onbewuste zijn we erachter gekomen dat er vele HH kunnen bestaan die al generaties lang doorgegeven zijn.

De desbetreffende cliënt voegt hier dan zelf nieuw materiaal aan toe. Ook is het niet altijd mogelijk om alle HH te vinden zonder ingang te hebben tot het onderbewuste. In mijn praktijk zoeken we alle Hamerse Haarden op en verwijderen die op alle mogelijke niveaus, zodat het lichaam kan gaan genezen.