Hulda Clark’s eerste uitvinding is de Syncrometer®.

 

De Syncrometer is een apparaat wat d.m.v huidresistentie de resonantie van allerlei gifstoffen, parasieten, bacteriën,
virussen en schimmels kan meten in het lichaam en in producten; ook het effect o.a. behandelingen is direct te meten en te controleren.

 


De syncrometer kan 7 verschillende dingen testen:

 
1. Is een substantie aanwezig in een lichaam?
    Bijvoorbeeld: parasieten, een virus, kwik of benzeen.

2. In welk orgaan is deze substantie aanwezig?

3. Verdere uitwerkingen hiervan door bijvoorbeeld te zoeken naar:
    a. dingen in de witte bloedlichaampjes van een bepaald orgaan,
    b. specifieke gebieden in een orgaan:
        zoals een tumor of een infectie om de problemen daar te identificeren,
    c. nog dieper zoeken naar problemen in het immuunsysteem van een deel
        van een orgaan, bijvoorbeeld zoeken naar ferritin op de witte bloedlichaampjes
  van een tumor in de lever,
    d. een orgaan vlak bij een ander orgaan onderzoeken.

 4. Onderzoeken van een specifiek gedeelte van de huid.
    Bijvoorbeeld: een wrat, en analyseren wat eronder aan de hand is.

 5. Een speekselmonster testen op alles wat hierboven beschreven is.

 6. Substanties in een product testen.
    Bijvoorbeeld: lood in je kraanwater, of asbest in de suiker.

 7. Zelfs op cel niveau zoeken naar substanties.
    Bijvoorbeeld: naar DNA in de tumorcellen.

 

Het is mogelijk om door mij Syncrometer testen te laten doen op een aangeleverd speekselmonster.

Er kunnen geen rechten aan de uitslag hiervan ontleent worden daar deze testen gebaseerd zijn op frequenties en dus niet erkend worden door de gevestigde medische orde.

Ze kunnen alleen wel duidelijkheid verschaffen welke processen spelen en wat we kunnen ondernemen om die op te lossen.