Healy Frequentie Therapie

 

Alles is energie, alles om ons heen straalt een frequentie of een verzameling van frequenties uit. Zo ook ons lichaam. De verschillende frequenties die in een lichaam aanwezig zijn, zorgen ervoor dat alles goed blijft werken. Wanneer frequenties verstoord worden, ontstaat er disbalans in het lichaam en verminderen de functies van een cel, weefsel, orgaan of van hetgeen verstoord is.

 

Healy is een gecertificeerd, medisch en wetenschappelijk erkend apparaat voor diverse klachten, dat de gezondheid bevordert. Het apparaat stimuleert bepaalde gedeelten in je lichaam met behulp van individueel bepaalde frequenties.

 

 

Healy is een klein apparaatje van 5 x 5 cm groot. Het heeft geen eigen datageheugen, scherm of invoerapparaat. Je verbindt Healy via Bluetooth met je smartphone, waarbij je door middel van verschillende apps je Healy bedient.

 

Healy ondersteunt je lichaam om gezond te worden. Healy helpt bij het verbeteren van de energiestroom en het verhogen van de energiereserves waardoor je vitaliteit verhoogt.

 

De cel-wetenschappers Dr. Robert O. Becker en Dr. Bjorn Nordenstrom, ontdekten dat veel  aandoeningen kunnen ontstaan door een verlaagde spanning van onze celmembranen. 

Ons lichaam bestaat uit cellen. Een cel is een van de kleinste deeltjes in je lichaam. Een lichaam bevat ongeveer 60 biljoen cellen. Elke cel heeft zijn eigen specifieke frequenties. 

Iedere cel heeft een eigen stofwisseling, waarbij zuurstof, water en voedingsstoffen de cel moeten kunnen binnengaan en de afvalstoffen eruit .
Dit transport vindt plaats door de celmembranen (openingen in de celwand).
Bij de juiste spanning van een cel, tussen de cel- binnenzijde en de cel tussen ruimte (spanningspotentiaal genoemd ) gaan de celmembranen open en dicht.

 

De gezondheid van de mens is verbonden met de gezondheid van haar cellen en of ze goed met elkaar kunnen communiceren.

Cellen communiceren met elkaar door middel van frequenties. 

De gezondheid van een cel wordt bepaald door de elektrische spanning van het celmembraan.

Omstandigheden zoals ziekte, trauma, stress, verdriet, frustratie, boosheid pijn, fysieke of mentale overbelasting van je systeem hebben invloed op de spanning van de celmembranen. Ook de blootstelling aan aan allerlei straling zoals elektra, televisie, mobiele telefoon, wifi, printer, pc.  kunnen de oorspronkelijke, gezonde frequenties van de cellen veranderen en verstoren.

Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan zoals pijn, vermoeidheid, slapeloosheid, klachten aan spieren, gewrichten,  of organen.

Een gezonde cel kan ziek worden en afsterven of zelfs veranderen in een tumorcel. 

 


Van frequentietherapie wordt aangenomen dat deze het spanningspotentiaal van cellen kan regelen en beïnvloeden. Het doel is om daar waar de cel spanning is verstoord, deze weer terug op een gezond niveau terug te krijgen door helende, juiste frequenties (kleine spanningsvelden met elektrische stroom) het lichaam in te sturen.

 

Contra indicaties

microstroom behandelingen mogen niet worden uitgevoerd wanneer er zich vreemde voorwerpen van metaal in het te behandelen gebied bevinden, bij pacemakers, bloedingen, en wanneer er kans op bloedingen of een embolie bestaat.

Behandelingen mogen niet worden toegepast worden op gebieden van de huid die met radiotherapie zijn behandeld, waarvan de gevoeligheid gestoord is of wanneer de gebruiker koorts heeft.

Niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen, of mensen die aan epilepsie lijden.

De Healy-Resonance is in zulke gevallen veilig te gebruiken.

 

Healy is bedoeld om u te helpen uw vitaliteit te vergroten, de doorstroming van uw energiereserves te verbeteren en uw

energiereserve te activeren.

 

Healy-Resonance

De Healy-Resonance editie bevat meer dan 120 Healy IMF-programma's, plus de HealAdvisor Analyse app  met de Resonantie en de Aura modules.

Met de Healy Aura module kunt u de energie van de chakra's analyseren in het informatieveld; na een analyse van de emotionele achtergrond, kunt u wijzen op geschikte manieren van optimalisatie.
De resulterende optimalisatie patronen kunnen worden toegepast om emotionele onevenwichtigheden te balanceren.

Door mij wordt dit, indien gewenst, gebruikt naast de toediening van andere therapievormen.

 

In de Europese Unie is Healy een medisch hulpmiddel voor de behandeling van pijn bij: chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine, en voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en aanverwante slaapstoornissen. Alle andere toepassingen van Healy worden niet erkend door de conventionele geneeskunde vanwege gebrek aan bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde.

Opmerking: Healy World, met het advies van zijn medische adviesraad, staat zijn leden alleen toe om claims te maken die zijn opgenomen in bedrijfsmateriaal dat bedoeld is voor openbare distributie. Voor claims waarover u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bedrijf.

Healy Wereld is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze pagina's. Alle informatie wordt aangeboden op een "zoals het is" basis en de verantwoordelijkheid voor de interpretatie en het gebruik ligt uitsluitend bij de gebruiker.